പുതുക്കിയ പ്രവർത്തന സമയം

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലാ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തന സമയം പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 1 മുതൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ലൈബ്രറി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

Grammarly software service

Grammarly software service is now available at Mahatma Gandhi University. University Library members can avail the Grammarly service. Grammarly is a cross-platform cloud-based writing assistant […]

സിനിമ ഉണ്ടോ ഒരു തീയറ്റർ കാണാൻ

വിഷയം : സിനിമ ഉണ്ടോ ഒരു തീയറ്റർ കാണാൻ പ്രഭാഷകൻ : ഡോ.സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ചരിത്ര വിഭാഗം, യു.സി കോളേജ് ആലുവ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കേരള ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര […]

പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയവും സമകാലിക മലയാള സിനിമയും

വിഷയം : പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയവും സമകാലിക മലയാള സിനിമയും പ്രഭാഷകൻ : ശ്രീ ബ്ലെയ്സ് ജോണി (സിനിമാ നിരൂപകൻ,ദേശീയ-സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ്, ഗാന്ധി ഗ്രാം റൂറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവേഷകൻ )

ദേശീയ ഗ്രന്ഥാലയ വാരാചരണം -2021

മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ഗ്രന്ഥാലയ വാരാചരണം(National Library Week) നവംബർ 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു . പരിപാടിയുടെ ഉത്ഘാടനം നവംബർ 15 […]

Renewal of issued books

കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്ക് 4 പ്രാവശ്യം പുതുക്കുന്നതിനുള്ള (Renewal) സൗകര്യം നൽകിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഇനി മുതൽ 1 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ […]