സിനിമ ഉണ്ടോ ഒരു തീയറ്റർ കാണാൻ

വിഷയം : സിനിമ ഉണ്ടോ ഒരു തീയറ്റർ കാണാൻ
പ്രഭാഷകൻ : ഡോ.സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്
അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ചരിത്ര വിഭാഗം, യു.സി കോളേജ് ആലുവ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കേരള ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ്)