യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാറുന്ന മാനങ്ങൾ

മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാസംതോറും നടത്തിവരുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ സീരീസ് ന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ ഡിസംബർ 11 തീയതി ശനിയാഴ്ച 7 PM ന് ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തുന്നു. പരിപാടിയിൽ മുൻ ചീഫ് […]

സിനിമ ഉണ്ടോ ഒരു തീയറ്റർ കാണാൻ

വിഷയം : സിനിമ ഉണ്ടോ ഒരു തീയറ്റർ കാണാൻ പ്രഭാഷകൻ : ഡോ.സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ചരിത്ര വിഭാഗം, യു.സി കോളേജ് ആലുവ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കേരള ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര […]

പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയവും സമകാലിക മലയാള സിനിമയും

വിഷയം : പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയവും സമകാലിക മലയാള സിനിമയും പ്രഭാഷകൻ : ശ്രീ ബ്ലെയ്സ് ജോണി (സിനിമാ നിരൂപകൻ,ദേശീയ-സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ്, ഗാന്ധി ഗ്രാം റൂറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവേഷകൻ )

ദേശീയ ഗ്രന്ഥാലയ വാരാചരണം -2021

മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ഗ്രന്ഥാലയ വാരാചരണം(National Library Week) നവംബർ 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു . പരിപാടിയുടെ ഉത്ഘാടനം നവംബർ 15 […]