24-hour Reading Room

Mahatma Gandhi University Library has launched a 24-hour Reading Space for department students and research scholars of the university. Hon. Vice Chancellor Prof. (Dr) Sabu […]

Update on Library Timing

സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തന സമയം 22 ജൂൺ 2022 (ബുധൻ) മുതൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 മണി വരെയും, രണ്ടാം ശനി, ഞായർ എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി […]