മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക വനിതാദിന ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന ‘തീം പ്രസന്റേഷൻ’ മത്സരത്തിനുള്ള നിബന്ധനകൾ:

 1. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനവകുപ്പുകളിലും അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.
 2. വിഷയം : “ഇനി വേണ്ടാ ലിംഗവിവേചനം” .
 3. വിഷയാവതരണത്തിന്റെ പരമാവധി സമയം 2 മിനിറ്റ് ആണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ അയക്കാൻ പാടുള്ളു.
 4. മലയാള ഭാഷയിലുള്ള പ്രസംഗ രൂപേണയുള്ള അവതരണത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് അയക്കേണ്ടത്. അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മത്സരാർത്ഥി മാത്രമേ സ്‌ക്രീനിൽ പാടുള്ളു.
 5. ലാന്റ് സ്‌കേപ്പ് (Horizontal) രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ ആണ് മൽസരത്തിന് അയക്കേണ്ടത്.
 6. വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ദൃശ്യമികവും ശബ്ദമികവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 7. വീഡിയോയുടെ പിന്നണിയിൽ മറ്റുശബ്ദങ്ങളോ, സംഗീതമോ അനുവദനീയമല്ല. വീഡിയോയിൽ ടൈറ്റിലുകളോ കമന്റുകളോ ചേർക്കരുത്.
 8. സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരിക്കണം. യാതൊരുവിധ എഡിറ്റിങ്ങും വീഡിയോയിലും, ഓഡിയോയിലും പാടില്ല.
 9. മത്സരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ MP4 ഫോർമാറ്റിൽ ആയിരിക്കണം. വീഡിയോയുടെ സൈസ് 100MB-യിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല.
 10. പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങൾ മത്സരാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. വീഡിയോയുടെ പകർപ്പവകാശം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
 11. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷനോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് മത്സരത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയുകയും വേണം.
 12. മത്സരത്തിനുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ 04.03.2022, 5 PM-ന് അവസാനിക്കുന്നതാണ്.
 13. രജിസ്ട്രേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി എന്ന മെസ്സേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിയുടെ ഒടുവിൽ ലഭിച്ചു എന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
 14. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ 3 സ്ഥാനക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 5000/-, 3000/-, 2000/-രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ്, മെമെന്റോ , പ്രശസ്തി പത്രം എന്നിവ നൽകുന്നതാണ്.
 15. മത്സരത്തിലെ മികച്ച എൻട്രികൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. സമർപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ പകർപ്പവകവാശം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിക്ക് ആയിരിക്കും.
 16. മത്സരാർത്ഥികൾ കോളേജിലെ ഔദ്യോഗിക ഐഡി കാർഡിന്റെ ഫോട്ടോയും മുഴുവൻ അഡ്രസും കാണുന്നവിധത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ എൻട്രി ഫോമിനോടൊപ്പം ഒറ്റ ഇമേജ് ആയി അപ്‌ലോഡ് ചെയേണ്ടതാണ്.
 17. മത്സരത്തിന്റെ വിജയികളെ 07.03.2022 ലെ (2 PM) മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ വനിതാദിന ആഘോഷ വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.
 18. മികച്ച അവതരണം, ഭാഷ, ഉള്ളടക്കം എന്നിവ വിധിനിർണയത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്
 19. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും മത്സരത്തിനുള്ള എൻട്രികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തവ നിരസിക്കാനുള്ള അധികാരം സംഘാടക സമിതിക്ക് ആയിരിക്കും.
 20. വിധികർത്താക്കളുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

പകർപ്പവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിപത്രം ഇവിടെ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈൻ രെജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്നും നടത്താം, https://forms.gle/WgYGgVz7kP5xdU9r6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *