മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ഗ്രന്ഥാലയ വാരാചരണം(National Library Week) നവംബർ 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു . പരിപാടിയുടെ ഉത്ഘാടനം നവംബർ 15 തിങ്കളാഴ്ച 7 .30 PM ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബഹു . രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫ. ഡോ പ്രകാശ് കുമാർ ബി നിർവഹിക്കും. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കും.

നവംബർ 15, 7 .45 PM ന് പ്രഭാഷണം : 1
വിഷയം : നാടിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ലൈബ്രറികൾ
പ്രഭാഷകൻ : ശ്രീ. ബിനോയ്‌ മാത്യു (ലൈബ്രേറിയൻ, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത്
ലൈബ്രറി )


നവംബർ 16, 7 .30 PM ന് പ്രഭാഷണം : 2
വിഷയം : അക്കാദമിക ലൈബ്രറികളും നവ മാധ്യമങ്ങളും
പ്രഭാഷകൻ : ഡോ എസ് എൽ ഫൈസൽ ( ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ്
ജേതാവ് & ലൈബ്രേറിയൻ , പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം )

നവംബർ 17, 7 .30 PM ന് പ്രഭാഷണം : 3
വിഷയം : പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയവും സമകാലിക മലയാള സിനിമയും
പ്രഭാഷകൻ : ശ്രീ ബ്ലെയ്സ് ജോണി (സിനിമാ നിരൂപകൻ,ദേശീയ-സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ്, ഗാന്ധി ഗ്രാം റൂറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവേഷകൻ )

നവംബർ 19 , 7 .30 PM ന് പ്രഭാഷണം : 4
വിഷയം : സിനിമ ഉണ്ടോ ഒരു തീയറ്റർ കാണാൻ
പ്രഭാഷകൻ : ഡോ.സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് (അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ചരിത്ര
വിഭാഗം, യു.സി കോളേജ് ആലുവ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കേരള ചരിത്ര
കോൺഗ്രസ്, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ്)

ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ (ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ) ആണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത് .

നവംബർ 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുജങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *